O projektu

REWINDOW je v České republice unikátní projekt zaměřený na podporu recyklace a znovuvyužití starých plastových oken. Rewindow sdružuje ve spolupráci dva hlavní partnery, z nichž každý má jinou úlohu, avšak společný cíl - vytvořit kompletní koncept na odstranění a recyklaci plastových oken pro rok 2017 – 2020.

REHAU – přední dodavatel plastových výrobků a okenních profilů. Z pozice leadra na trhu cítí nutnost využívání regenerátu a recyklátů pro výrobu – legislativní, ekonomický i environmentální aspekt.

Firma REHAU je nově držitelem významného certifikátu Vinyl Plus.

SUEZ - odpadářská společnost s veškerým legislativním povolením pro nakládání s odpady a celoplošným zastoupením v ČR, vybavena vhodnou mechanizací pro sběr, odvoz a zpracování starých okenních profilů a dalších stavebních odpadů.

Jak to funguje

  • Vybereme společně nejlepší způsob odvozu starých plastových oken
  • Odbornou recyklací získáme velmi kvalitní PVC regenerát
  • Okenní profily s podílem regenerátu mají stejnou kvalitu jako profily z prvomateriálu
  • Nové plastové okno má všechny potřebné parametry a šetří životní postředí

Recyklační cíle

Cílem projektu je do roku 2020 zpracovat 200 tun plastových oken měšíčně a tím výrazně přispět principům oběhového hospodářství ve využití druhotných materiálů. Tento cíl je podporován také legislativně, kdy podle Směrnice evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech se státy EU se zavázaly k dosažení 70% podílu pro opětovné použití nebo recyklace stavebního a demoličního odpadu do roku 2020. Stará plastová okna jsou v současnosti kategorizovány jako směsný stavební odpad 17 09 04 a ve většině případů končí v České republice na skládkách. Je to zapříčiněno také tím, že v rámci rekonstrukcí budov stále „dožívají“ dřevěná okna a plastová okna se ve větší míře měnit nezačala. Pokud se ale podíváme na trend vývoje využití oken v Evropě, kde s první etapou výměn dřevěných oken za plastové začali o desítku let dříve zjistíme, že je toto téma velmi aktuální.

Dalším, velmi důležitým faktorem, zdůrazňujícím potřebu recyklace odpadů je ministerstvem plánované „zero landfill“ – nulové skládkování podporující principy udržitelného rozvoje. Po roce 2024 bude výrazně dražší a složitější ukládání odpadu do skládky. S projektem REWINDOW zvýšíte ziskovost Vaší společnosti a také prospíváte životnímu prostředí.

Kontakt